TCF Integratie, woonplaats en nationaliteit

Het TCF is de taaltoets van het Franse Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek. Het wordt gebruikt om het niveau en de algemene vaardigheden in het Frans van buitenlandse moedertaalsprekers te beoordelen.

Het TCF IRN is bestemd voor aanvragers van de Franse nationaliteit (niveau B1), alsmede voor aanvragen voor een verblijfskaart (niveau A2). Dit niveau moet worden gevalideerd voor de volgende vier vaardigheden: mondeling begrip, schriftelijk begrip, schriftelijke uitdrukking en mondelinge uitdrukking.

Dit certificaat is twee jaar geldig na het behalen van de resultaten.

TCF IRN

Registratie voor het examen
150
  • Registratie voor het TCF IRN examen

TCF met voorbereiding

Voorbereiding op het examen
190
  • Registratie voor het TCF IRN examen
  • 2 uur voorbereiding

Inschrijvingsformulier:

Let op: De betaling wordt in overleg met een BMLC-medewerker gedaan zodra uw registratieformulier is ontvangen.