TCF Integratie, woonplaats en nationaliteit

Het TCF is de taaltoets van het Franse Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek. Het wordt gebruikt om het niveau en de algemene vaardigheden in het Frans van buitenlandse moedertaalsprekers te beoordelen.

Het TCF IRN is bestemd voor aanvragers van de Franse nationaliteit (niveau B1), alsmede voor aanvragen voor een verblijfskaart (niveau A2). Dit niveau moet worden gevalideerd voor de volgende vier vaardigheden: mondeling begrip, schriftelijk begrip, schriftelijke uitdrukking en mondelinge uitdrukking.

Dit certificaat is twee jaar geldig na het behalen van de resultaten.

Ben je niet klaar voor het TCF, of wil je gewoon meer weten over het examenproces? BMLC biedt examenvoorbereiding en cursussen aan.

TCF IRN

Registratie voor het examen
150
  • Registratie voor het TCF IRN examen

Inschrijvingsformulier:

Let op: je inschrijving wordt pas in behandeling genomen als de betaling is ontvangen, mits deze voor de uiterste inschrijfdatum is gedaan.