Frans voor specifieke doeleinden

Wat is FOS?

De FOS-aanpak (Frans voor specifieke doeleinden) bestaat erin rekening te houden met de behoeften van de lerenden om een opleidingsprogramma te ontwikkelen voor een specifiek doel, vaak in een professionele context. Het hoofddoel is het verbeteren van de taalvaardigheid voor communicatie op een specifiek gebied:

 • Schriftelijk en mondeling begrip
 • Schriftelijke en mondelinge uitdrukking

Deze cursussen zijn bedoeld voor bedrijven en organisaties met een taalkundige behoefte bij hun personeel, of voor individuen die hun Franse vaardigheden in een specifiek gebruik willen verbeteren.

FOS staat open voor iedereen: er zijn geen taalkundige vereisten vereist, het programma is afgestemd op het beginniveau, de behoeften en de te ontwikkelen vaardigheden.

De FOS-procedure

Het FOS-proces bestaat uit 5 fasen:

 • Identificatie van de vraag
 • Analyse van de behoefte
 • Verzamelen van gegevens in een situatie
 • Taalkundige analyse van de gegevens
 • Ontwikkeling van het taalprogramma

 

De cursussen zijn interactief en maken gebruik van authentieke documenten, audiovisueel materiaal en onlineplatforms om niet alleen de vereiste taalvaardigheden, maar ook technische vaardigheden (culturele knowhow en zachte vaardigheden) te verwerven. Gedurende het hele proces wordt het niveau van de leerlingen beoordeeld:

 • Diagnostisch: Beoordeling van het niveau aan het begin van de cursus
 • Formatieve evaluatie: evaluatie tijdens het opleidingsproces
 • Eindevaluatie van de leerlingen
 • Evaluatie van het programma