Boulogne-sur-Mer Langues et Cultures is een examencentrum voor het TCF Intégration, Résidence et Nationalité (IRN) en voor het TCF Tout Public (TP).

TCF Examens

Het TCF (Test de Connaissance du Français) is de taaltoets van het Franse Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek. Het wordt gebruikt om het niveau en de algemene vaardigheden in het Frans van buitenlandse moedertaalsprekers te beoordelen. Twee versies van het TCF worden aangeboden door Boulogne-sur-Mer Langues et Cultures:

  • Het TCF IRN – inschrijvingsformulier – is bestemd voor aanvragers van de Franse nationaliteit (niveau B1), alsook voor aanvragen van verblijfsvergunningen (niveau A2). Dit niveau moet worden gevalideerd voor de volgende 4 vaardigheden: mondeling begrip, schriftelijk begrip, schriftelijke uitdrukking en mondelinge uitdrukking.
  • Met het TCF TP – inschrijvingsformulier – kunt u uw Franse taalvaardigheid beoordelen om persoonlijke, academische of professionele redenen.
 

De afgegeven certificaten zijn geldig tot twee jaar na het behalen van de resultaten.

Ben je niet klaar voor het TCF, of wil je gewoon meer weten over het examenproces? BMLC biedt examenvoorbereiding en cursussen aan.