Voorbereiding op het TCF-examen
Voorbereiding op het examen of verbeteringscursus Frans om een CEFR-niveau te behalen

BMLC biedt twee soorten voorbereiding op de TCF-examens, afhankelijk van uw behoeften.

Eenvoudige voorbereiding

Het doel van deze voorbereiding is het examen te begrijpen, hoe het werkt en wat er van u wordt verwacht.

De omstandigheden zijn optimaal: een kleine groep leerlingen face-to-face met een door France Education International erkende examinator-corrector. Alle docenten van deze cursus zijn volledig op de hoogte van elk examen van de verschillende diploma’s en kunnen al uw vragen beantwoorden.

Deze voorbereiding is erop gericht te werken aan mondelinge en schriftelijke strategieën, methodologie en instructies. Het is ook een unieke kans om echte examenonderwerpen te testen! Tijdens de voorbereiding zal uw docent u persoonlijk advies geven om uw resultaten te verbeteren.

Voorbereiding met cursus

Deze voorbereiding bevat de elementen van de eenvoudige voorbereiding, maar studenten volgen ook een intensieve cursus met als doel hun Frans te verbeteren, om het A2- of B1-niveau van de CECRL te behalen, afhankelijk van het doel van uw examen (verblijfskaart of naturalisatie). Aan het einde van deze cursus krijg je een proefexamen TCF IRN aangeboden.

Eenvoudige voorbereiding

40
  • 2 uur voorbereiding
  • Presentatie van de examenopgaven
  • Strategieën om te slagen
  • Voorbeelden van oefeningen