TCF voor het grote publiek

Het TCF is de taaltoets van het Franse Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek. Het wordt gebruikt om het niveau en de algemene vaardigheden in het Frans van buitenlandse moedertaalsprekers te beoordelen.

Met de TCF TP kunt u uw vaardigheden in het Frans evalueren om persoonlijke, academische of professionele redenen. Dit examen bestaat uit 3 verschillende testen:

  • Verplichte toetsen: schriftelijk en mondeling begrip, taalvaardigheid en structuur.
  • Aanvullend examen schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • Aanvullende test van mondelinge uitdrukking.

De autoriteiten van Quebec erkennen ook, als een vrijstelling van het TCF Quebec, het TCF TP met de mondelinge uitdrukkingsproef.

Dit certificaat is twee jaar geldig na de resultaten van de

TCF TP

Zonder optie
100
  • Inschrijving voor de TCF TP verplichte tests

TCF TP

Eén extra test met keuze
150
  • Inschrijving voor de verplichte tests van het TCF TP
  • Aanvullende toets van schriftelijke OF mondelinge uitdrukking naar keuze

TCF TP

Volledig
200
  • Inschrijving voor de verplichte tests van het TCF TP
  • Aanvullend examen schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • Aanvullende test van mondelinge uitdrukking

Een 2-uur durende voorbereiding op het examen wordt ook aangeboden voor de TCF TP (Kosten: 40€).

Inschrijvingsformulier:

Let op: De betaling wordt in overleg met een BMLC-medewerker gedaan zodra uw registratieformulier is ontvangen.